Geishas White Nr 1

e: Geishas White in you (Albino)
u: Geishas White Rain (Albino)
Färg: Albino